تبلیغات
arab20 - خلاصه باغ های جهان 2

امروز:

خلاصه باغ های جهان 2

نمونه های "ویلا  باغ - منظر"

1-ویلا مدیسی (Medici) در سال 1458 توسط میکلوتسو(Michelozzo) در دامنه تپه فلورانس ساخته شد.

2-ویلاهای پالادیو(Palladio) در سال 1500 در استان ونتو(Vento) ساخته شد.

3-ویلا ماداما (Madama) در سال 1519 توسط رافائل در داخل جنگل و کنار رودخانه(Tevere) طراحی شد.

4-ویلا لانته(Lante) در سال 1564 بوسیله معمار بزرگ قرن شانزدهم"وینولو"(Vignolo) در بانایا (Bagnaia) احداث شد.

5-ویلا(D"Este) دسته در سال 1550 توسط پیرولیگوریو(Ligprio- Pieio)در تیولی(Tivoli) نردیک روم طراحی شد


منبع: مهندس کیامرز جوانمردی-دانشکده معماری و هنر-دانشگاه گیلان


دوره باروک (قرن هفدهم):

1-در هنر و معماری این دوره ، توجه به پرسپکتیوهای با نظم گریز در بینهایت جایگزین فضاهای با پرسپکتیو مرکزی و محدود دوره رنسانس (قرن شانزدهم) می شود.

2-آثار دوره باروک از فضاهای نمایشی با پرسپکتیوهای نامحدود تشکیل شده و ترکیبی از فضاهای متضاد ایستا و پویا را ارائه می دهند

3-در نقاشی های منظر این دوره محیط فیزیکی طبیعت با مونومان های باستانیمثل معابد یا خرابه های روم باستان ترکیب شده.

5-اکثر هنرمندان این دوره از منظر به عنوان پس زمینه ای برای بیان موضوع اصلی آثارشان که عمدتا بناهای باستانی ، افسانه ای و اساطیری بود ، استفاده می کردند.
5- 
باغ های این دوره با توجه به شکل گیری اشرافیت جدید به صورت "ویلا پارک" تجلی یافته است.


نمونه های "ویلا پارک"

1-ویلا آلدوبراندینی (Aldobrndini) در سال 1598 در فراسکاتی(Frascati)نزدیک شهر روم ساخته شد.

2-ویلا گامرایا در سال 1650 در "لوکا" احداث شده.

 

 

        عصر روشنفکری (قرن هجدهم):

1-   قرن هجدهم ، دوران دگرگونی عظیم اجتمایی  سیاسی ، پیشرفت های تکنیکی ، تاریخ گرایی و باستان شناسی ، اعتقاد نامحدود به علم و دانش وترویج فرهنگ و آموزش عمومی شناخته می شود.

2-فضاهای نوین شهری مثل میدان ، بلوار و ... در کنار باغهای عمومی و گردشگاه ها شکل می گیرد. المان گیاهی وارد فضاهای شهری می شود.

3- "ویلا  پارک - منظر" شاخص منظره سبزی این دوره شناخته می شود.


ویژگی های منظر در قرن هجدهم:

1-اصول طراحی لونوتر(LeNotre) که بر استفاده ماهرانه از محور ، تقارن ، و پرسپکتیو نامحدود ، ترکیب تضادها و کنترل زوایای دید تاکید دارد ، با طراحی فضاهای شهری این دوره هثل میدان ، خیابان ، گردشگاه ها و ... تاثیر چشمگیری نهاد.

2-احداث میادین شهری

3-رواج المان گیاهی

4-مهمترین آثار منظر این دوره ویلا جولیا (Villa Giulia)در پالرمور در جنوب ایتالیا 

باغ در فرهنگهای مختلف

باغسازی فرانسه : باغسازی فرانسه با رواج معماری "شهر  کاخ  پارک– منظر" دارای ویژگی زیر است.

1-معماری منظر محل اقامتگاه شاهان و اشراف فرانسه در این دوره به حد کمال خود رسید
2-ایجاد شکل های منظم هندسی متقارن با خطوط مستقیم که منجر به تشکیل پرسپکتیو با نقطه گریز در بینهایت می شد ، از اصول اولیه طراحی منظر محسوب می شد.
3-فرم معماری منظر در این دوره ، شهر را نیز تحت تاثیر قرار داد (طراحی اقامتگاه ریشلیو در جنوب فرانسه شامل شهر ، میدان ، قصر ، پارک)

4-دو مجموعه "و- لو- ویکونت"(Vaux-Le-Viconte) و "ورسای" (Versaille) از آثار "لونوتر" (Le Notre) شاهگار معماری منظر این دوره است.


باغ سازی انگلستان:

1-سالهای میانی قرن هفدهم دوران انقلاب بود تجرابه گرایی که جنبش فلسفی بود توانست علم را منقلب کند و تاثیر عمیق بر طراحی باغ داشته باشد.

2-از ویژگی های اصلی قرن هجدهم به کارگیری سبکهای باستانی بود.

3-جنبش "هنر و پیشه" از سال 1890 میلادی

5-دهه 1990 میلادی معماران مطالعه نظم های کلاسیک را دوباره از سر گرفتند. طراحان باغ نیز الهامات جدیدی از معانی ، و پیکر نگاری و کنایه کسب کردند.


باغ سازی ایتالیا :

1-در ایتالیا باغهایی با وسعت بسیار زیاد و تراس بندی به نوعی متاثر از سبکهای معماری همراه با مجسمه ها ، درختان و درختچه های دائمی و گلکاری های حاشیه ای در فضایی باز مرسوم شده بود.

2-باغ های ایتالیایی خود راهنمایی در قرن پانزدهم و شانزدهم برای احداث باغها و پارکها در اروپا شد.


باغ سازی خاور دور:

1-باغ های اولیه در ژاپن بسیار ساده و از مجموعه آبگیرها ، جزیره ها و نهرها تشکیل شده بود

2-در طرحهای هر قسمتی از باغ نمایانگر گوشه ای از طبیعت است.

3-توجه به اشکال مختلف سنگها و طرز قرار گرفتن آنها ، آب ، گیاهان زینتی و ایجاد رابطه خاص بین آنهاست.

4-در طبیعت باغهای ژاپنی یک سنگ کاملا منظم و صاف بکار نمی رود بلکهاشکال نامنظم و سطوح مختلف سنگهاست که زیبایی را ایجاد می کند.

5-شکل قرار گرفتن سنگها خود نشانه حرف ، معنا ، یا سمبلی است.

6- سنگهای بزرگ و بلند نشانه کوه ، سنگهای تیره با شکستگی های مختلف را به معنای آتش ، سنگهای کوچک صاف و یا گرد را به معنای تپه و سنگهای مستطیلی شکل و صیقلی را به مفهم آبهای آرام می دانند.

7- مواد اصلی در خاور دور شامل سنگ و آب (آبگیر ، آبشار ، مرداب ، نهرهای کوچک همراه با پل)می باشد. کفپوشهای پیاده روها را از سنگ ، قلوه سنگ و یا سنگهای شکل گرفته شده تزئین می کنند.

برخی از نکات ممتاز باغ سازی چینی :

1-ترکیب آبنماها با خشکی

2-تمرکز در جزئیات و ریزکاریها

3-اعوجاج مسیرها


4-استفاده از ساختمانهای شاخص در زمین مثل کوشکها

5-استقرار دادن مکانهای منظره ای در داخل طرح کلی باغ

6-بکار بردن باغ برای عملکردهای متعدد

7-گوناگونی در چشم اندازهای طبیعی

8- توانایی تحریک و تهیج


باغسازی در ایران خصوصیات باغسازی در ایران (از قرن پنجم پیش ازمیلاد تا قرن هفتم بعد از میلاد) :

1- در ایران باستان مانند تمدن بین النهرین ، باغ تصویری از جهان جاودانه بود.
2- 
در باغهای ایران باستان ، کاشت درختان به صورت منظم بوده و درختان میوه در کنار گیاهان معطر قرار می گرفته است.
3- 
رویهمرفته منشا این نظم با سنن بابل و مصر پیوند داشت.
4- 
ترسیم هندسی باغهای ایرانی که بوسیله دیوار محصور می شد ، یادآور باغهای مصری بود.
5- 
نظم هندسی این باغها از اصل تقارن پیروی می کرد که مفاهیم افسانه ای و عرفانی داشته است.
در دوران ساسانیان باغها بنا به تصویری که از آفرینش جهان وجود داشت ، به چهار قسمت تقسیم می شده است ، که در تقاطع این محورها ، کوشک قرار می گرفت.
6- 
در تمدن ساسانیان ، نظم هندسی باغ ، ایده جهان را تداعی می کرد و حفاظت از زمین و محیط مقدس شمرده می شد.
7- 
باغها در مجموع مکانهای سحرآمیزی به شمار می رفتند که هم شهر بودند و هم بهشت. این مکانها در عین حال ، نماد خنکی ، حاصلخیزی و تولیدمحسوب می شدند.
8- "
باغ  بهشت" ها نمایانگر یگانگی آسمان و زمین بودند و با ایجاد نظم در زمین ، نظم خدایی جستجو می شد.
9- 
انتقال آب به داخل باغ ، زندگی بخشیدن به آن ، محدود ساختن آن در میان دیوارها و ... نوعی ایجاد نظم شناخته می شد که محیط باغ را از آشفتگی بیرونی جدا می ساخت.

مهمترین باغهای ایران:
1- 
باغهای تیموری
2- 
باغهای صفوی یا شاه عباسی 
3- 
باغهای قاجاری 


نوشته شده در : جمعه 8 بهمن 1389  توسط : .    نظرات() .